Ja sam Kira i bavim se uspešno godinama energetskim lečenjima. Možete me kontaktirati na e-mail: kirazdravlje@gmail.com.

Broj telefona je uklonjen do daljnjeg, jer ne znam kada ću biti na teritoriji Srbije, a kada ne. Da se ne bi objašnjavali preko rominga, zamoliću zainteresovane da me kontaktiraju preko e-maila i odgovor će stići za dan, dva.


Thursday, November 11, 2010

Rekonektivno lečenje - razgovor sa doktorom Erikom Perlom

Uspela sam u toku obuke praktičara da i pored naporne satnice programa seminara održanog u Beogradu 2009 pitam samog dr Perla nekoliko pitanja.

Doktore Perl kakve su vaše impresije po završetku prvog seminara rekonektivnog isceljivanja u Srbiji?

Nalazim da su ljudi ovde fascinirajuće, zapravo osvežavajuće jaki. Što znači da to može da me natera da radim malo više, da pronađem bolji način da to predstavim, tako da učesnici seminara mogu da vide realnost i shvate je, jer oni očekuju visok nivo integriteta, činjenica i razumevanja. Ali dar svega toga jeste da kada srpski praktičari to jednom shvate i usvoje oni će to prenositi dalje i po celom svetu sa istom onom snagom koja je i održala srpski narod sve ovo vreme.

Kako vidite budućnost medicine, ne samo rekonekcije kao metode, već ukupni dalji razvoj svih metoda?

Celokupnost medicine se razvija, kao što se medicina razvijala od samog početka. Medicina se pomerila sa one tačke gde su se medicinari bavili i berberskim poslovima i evolvirala na onaj nivo koji se danas naziva hemijski ili biohemijski model. Od tada medicina se kretala dalje ka energetskom modelu, da bi sada počela da ide dalje od energetskog modela ka onome što istraživači kvantne fizike nazivaju informacionim modelom. Verovatno se neće zvati informaciona medicina, ali moguće je da će se ta faza zvati informaciono lečenje.

Šta je po vama suština lečenja?

Vidite, ne treba da zaboravimo da niko ne počinje da uči medicinu da bi postao medicinski doktor, već da bi bio lekar, da bi lečio ljude. Niko nije počeo da uči kiropraktiku, akupunkturu ili homeopatiju da bi postao kiropraktičar, akupunkturolog ili homeopata, svi su oni želeli da postanu lekari, da leče. Mi kao ljudska bića prosto pratimo istinu našeg instikta i to kako pronalazimo naše lične staze i naše lične načine ispoljavanja koji su zapravo i kreirani tako da nam omoguće da budemo iscelitelji isto onoliko koliko smo i ljudska bića.Informacije u vezi rekonektivnog lečenja i zakazivanja termina možete pogledati na KONTAKT strani.

Sadržaj ovog bloga je zaštićen Zakonom o autorskim i srodnim pravima.
Zabranjeno je kopiranje sadržaja sa ovog bloga na druge on line lokacije, kao i bilo koja dalja distribucija i prerada tekstova.
Autor jedino dozvoljava postavljanje linka.
Kršenjem gore pomenutih pravila stiče se uslov za pokretanje krivičnog postupka.
COPYRIGHT ©KIRA 2010 - 2011 ALL RIGHTS RESERVED